В количката:

Здравейте!

Ако вече сте наш клиент, въведете вашите данни за вход.

Ако сте тук за първи път и желаете да направите покупка, нужно е да се регистриратеТърсене в снимки

Изберете категориите които участват в търсенето,
ако няма избрани - търси навсякъде:

Търсене в Новини

Публично обсъждане на Проект на Общински план за развитие на oбщина Мездра за периода 2014 - 2020 г.


Публично обсъждане на Проект на Общински план за развитие на oбщина Мездра за периода 2014 - 2020 г. (ОПР) проведе Община Мездра. На него кметът Иван Аспарухов запозна присъстващите със съдържанието на плана и направи анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието на общината през следващия 7-годишен период.
Очертана бе визията, която ще следва Община Мездра в развитието си за периода 2014 - 2020 г.: „Община Мездра - реализирала потенциала си за растеж чрез запазване и подобряване на своя човешки капитал, с подобрена социално-икономическа среда и качество на живот на населението”.
Стратегическите цели, които ще се стреми да постигне Община Мездра, са: 1. Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на нови инвестиции; 2. Запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез социално развитие на всички групи от населението и 3. Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищната среда.
Реализацията на Стратегическа цел 1 включва три приоритети: Стимулиране растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващите предприятия и насърчаване на предприемаческата активност в общината; Развитие на селското стопанство и производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси и Развитие на туризма.
Стратегическа цел 2 също е с три приоритети: Подобряване на условията за по-пълноценно използване на наличния трудов потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на политики за създаване на заетост; Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги инфраструктура за социално развитие и Създаване на условия за социално включване на лицата в неравностойно положение .
Стратегическа цел 3 има следните приоритети: Подобряване на транспортната инфраструктура; Доизграждане и модернизация на водностопанската инфраструктура; Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура; Доизграждане и модернизация на телекомуникационната инфраструктура; Превенция на климатичните промени и борба с последствията от тях; Запазване и подобряване на качествата на околната среда; Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда и Подобряване на физическа и селищната среда.
В плана за развитие е заложен и един хоризонтален Приоритет 4: Добро управление е развитието и достъп до качествени обществени услуги. Той ще бъде осъществен чрез Развитие на административното обслужване и изграждане на нова административна култура, ориентирана към нуждите на гражданите; Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса и по-широко навлизане на електронните услуги; Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията; Развитие на административния капацитет на общината и Утвърждаване на принципа на публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация.
През периода 2014 - 2020 г. Община Мездра възнамерява да реализира над 40 проекта. Сред тях са Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра (20 137 000 лв.), Изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ - Зверино (23 920 000 лв.), Доизграждане на Многофункционална спортна зала (5 950 000 лв.), Реконструкция и благоустрояване на западна търговска, атракционна и рекреационна зона (2 900 000 лв.), Рекултивация на депо за ТБО (2 700 000 лв.), Изграждане на учебен център за професионална квалификация в ПГ по МСС (1 800 000 лв.), Изграждане на покрит плувен басейн и на тренировъчен терен с лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив” (по 1 000 000 лв.).
Средствата, необходими за реализирането на ОПР 2014 - 2020 г., възлизат на 167 млн. 469 хил. лв. 10 230 000 лв. от тях се очаква да дойдат от общинския бюджет, 5 039 000 лв. - от държавния бюджет, 114 775 000 лв. - от европейските структурни и инвестиционни фондове и друга чужда помощ, а 37 425 000 лв. - от частни източници.
Проектът на Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014 - 2020 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет на 30 януари.

Мирослав Гетов - Община Мездра

Със стратегическия документ може да можете да се запознаете на интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/wp-content/uploads/2014/01/OPR_Mezdra_2014-2020_proekt.pdf

474 прочитания | 24-01-2014 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]© 2009 Снимка прес All rights reserved.
Web development:
DREAMmedia.bg

Гласувайте за моя сайт в БГ чарт

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!